Ahoskera lantzeko ikastaroak

 

“Hitz bat ahoskatzen ez badakizu, ozen esan!”.

William Strunk, Jr.

 

Zer-nolako soinua du ingelesez?

Ikastaro ezberdin bezain dibertigarria

Ahoskeran espezializaturiko gure ikastaroek soinuak erreproduzitzeko gaitasuna bereganatu, zuzendu edo hobetzeko irtenbideak eskaintzen dituzte, hizkuntzaren estandar fonetikoa lortuz.

 

Ahoskera lantzeko ikastaroak 1

Ahoskera: Teknika foniatrikoak ikasten ditugu eta gure lokuzioa zuzendu eta hobetzen ere bai.

Stress: Hizkuntzaren kadentzia eta erritmoa ezagutzea.

Intonazioa: Intonazio ezberdinak bereizten eta ezagutzen ikastea eta ahoz errepikatzeko gaitasuna bereganatzea.

 

Ahoskera lantzeko ikastaroak 2

Ahoskera lantzeko lehen ikastaroan azaldutako puntu guztiak ikasi eta barneratu ostean, terminologia bera eta egoera zailetan ematen diren ohiko erabilerak ezagutu eta menderatzeko garaia da, uneko eskakizunaren arabera elkarrizketa eta testuen ahoskera nahiz ulermena hobetu eta perfekzionatzeaz batera.