Entzute aktiboa

 

“Entzun eta aditzearen artean alde izugarria dago”.

G.K. Chesterton

 

Egiaz ulertu duzu edo asmatu egin duzu?

Ingelesa ulertzen zaila egiten zaigu, batez ere, natibo batek hitz egiten digunean. Arazo hori, funtsean, bi faktorek eraginda gertatzen da:

  • mintzamenaren abiadurak ez dit hitzak garunean bereiztea ahalbidetzen, irakurtzen badut, ordea, hori lor dezaket… zer-nolako paradoxa!
  • nire ahoskera ez da egokiena ongi uler nazaten. Horren ondorioz, ingeles paralelo bat asmatzen dut.

Entzute aktiboa lantzeko gure ariketak lagungarri dira joera hori zuzentzeko, entzuterakoan gure ulermena eragozten duten alderdi guztiak identifikatuz eta eremu gakoak azpimarratuz HOBETO ULERTU ETA ASMAKUNTZETAN EZ IBILTZEKO.